Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học B Phong Thạnh Tây B

Xã Phong Thạnh Tây B
07813867069
c1thbpttb.ppl@sobaclieu.edu.vn